Cầm bằng lái xe ở đâu nhận 10 triệu tiền mặt ngay?

Bằng lá xe có cầm được không? Dịch vụ chuyên nhận cầm bằng lái xe các hạng xe A, B, C, D, E, F được lưu hành tại Việt Nam có thể vay tối đa lên đến 30 triệu