Cầm xe ô tô vay ngân hàng thủ tục thế nào?

Hướng dẫn khách hàng những thủ tục để cầm cố xe ô tô và các loại giấy tờ liên quan cần thiết, để khách hàng thuận tiện trong việc chuẩn bị khi đi cầm xe ô tô để vay tiền từ ngân hàng hoặc tiệm cầm đồ nào đó.