Mẫu Phiếu cầm đồ | Biên Nhận cầm đồ | Hợp đồng cầm đồ

Tổng hợp mẫu phiếu cầm đồ thông dụng và cơ bản hiện nay

Hầu hết tiệm cầm đồ nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ các mẫu giấy hợp đồng cầm đồ, phiếu cầm đồ, giấy vay tiền, biên lai thu tiền riêng cho từng loại tài sản. Nhằm mục đích quản lý các hóa đơn chứng từ liên quan giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố.

Thủ tục cầm xe ô tô tại cửa hàng cầm đồ thế nào?

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu phiếu cầm đồ, biên lai cầm đồ, và cả hợp đồng cầm đồ mới nhất, thông dụng, cơ bản nhất hiện nay mà các tiệm cầm đồ thường hay sử dụng.

Phiếu cầm đồ là gì?

Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tại sao các cửa hàng cầm đồ hiện nay đều vẫn phải dùng phiếu cầm đồ dù viết tay hay in máy từ các phần mềm cầm đồ.

Mục đích nội dung của phiếu cầm đồ (hay còn gọi hợp đồng cầm đồ) là thể hiện rõ các thông tin liên quan giữa bên nhận cầm cố và bên cầm cố về các nội dung khi thực hiện nhận cầm cố tài sản như :

 • Thông tin tài sản nhận cầm cố.
 • Mức lãi suất vay.
 • Thời hạn vay.
 • Thời giạn trả nợ gốc và lãi.
 • Các phí phạt khi không thanh toán gốc và lãi đúng hạn.
 • Các điều khoản thanh lý hợp đồng.
 • Trách nhiệm của các bên.

Phiều cầm đồ sẽ giao cho bên cầm cố 1 liên phụ, và bên nhận cầm cố sẽ giữ liên chính. Trường hợp muốn chuộc lấy tài sản thì bên cầm cố phải giao cho bên nhận cầm cố lại biên lai này. Nếu không có thì đôi khi bên nhận cầm cố sẽ không giao tài sản do lo sợ về trách nhiệm bồi thường sau này.

Do đó phiếu cầm đồ rất quan trọng trong các giao dịch cầm đồ, và đây là cách mà các tiệm cầm đồ để quản lý giao dịch và tài sản nhận cầm cố.

Tổng hợp các mẫu phiếu cầm đồ – biên lai cầm đồ – hợp đồng cầm đồ – giấy vay tiền thông dụng nhất hiện nay

Mỗi tiệm cầm đồ thông thường sẽ có mẫu phiếu cầm đồ (hợp đồng cầm đồ) riêng. Tuy nhiên, camdoxeoto.com xin giới thiệu tổng hợp các mẫu phiếu/biên lai cầm đồ thông dụng nhất, cơ bản nhất hiện nay mà hầu hết tiệm cầm đồ nào cũng cần.

Tùy từng loại tài sản như ô tô; xe máy, sổ đỏ, nhà đất, điện thoại, laptop, giấy tờ tùy thân…. mà bạn có thể chọn một trong các mẫu phiếu sau để thực hiện các giao dịch thỏa thuận cầm cố tài sản.

Mẫu phiếu cầm đồ – mẫu số 01

Xem và tải mẫu số 01 hợp đồng cầm đồ theo link bên dưới :

+ Link Trực tiếp : https://camdoxeoto.com/wp-content/uploads/2020/12/mau-phieu-hop-dong-cam-do.docx

+ Link dự phòng Google Drive (File Word): https://drive.google.com/file/d/12tozHDfQ88YDqDwzAe0x93jw0HGGmWFm

+ Link dự phòng Dropbox (File PDF) : https://www.dropbox.com/s/oa93hfkzqrbz2w7/mau-phieu-hop-dong-cam-do.pdf?dl=0

 

Mẫu phiếu hợp đồng cầm đồ số 1
Mẫu phiếu hợp đồng cầm đồ – Mẫu số 01 – camdoxeoto.com

 

WWW.CAMDOXEOTO.COM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

037.283.7777                                                            Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

…………..oOo…………..

Ngày……..tháng………năm …….

HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ        Số: 000001

(Kiêm phiếu chi tiền)

Họ và tên ông(bà): ……………………………………………………………………………. Đại diện đến cầm đồ.

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………………….

CMT số ( hoặc giấy tờ tùy thân khác ):……………………………………………………………………………..

Cấp ngày:………….. tháng:……………… năm:……………

Tôi xin thỏa thuận tự nguyện đặt đồ vật, tài sản kê khai sau đây:…………………………………………..                ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lệ phí thỏa thuận:……………………………………………………………………………………………………………

Tôi đã nhận đủ số tiền mà cửa hàng đã giao

Số tiền viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng số:…………………………………………………………………………………………………………

-Từ ngày:…………………. tháng:………. năm:…………..

-Đến ngày:……………….. tháng:………. năm:…………..

Hiệu cầm đồ được quyền quản lý, điều động khi cần thiết, khi hết hạn mà không có tiền chuộc lại, tôi đồng ý bán đồ vật cầm, ngang bằng số tiền tôi đã nhận của cửa hàng.

-Cửa hàng có quyền bán (thu vốn).

-Lời thì cửa hàng được hưởng.

-Lỗ thì cửa hàng phải chịu.

Tôi không hề thắc mắc, khiếu nại, nhờ cậy ai.

Số tài sản tôi mang cầm chính là tài sản của tôi. Quyền định đoạt cao nhất là tôi, số tài sản này không tranh chấp hoặc cầm cố bất kì cá nhân, tố chức hoặc Ngân hàng tín dụng nào.

Nếu có điều gì man trá, sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nhà nước.

Ngày……..tháng…….năm………

Phụ trách cửa hàng                 Kế toán                                     Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu cầm đồ – mẫu số 02

Xem và tải mẫu số 02 phiếu hợp đồng cầm đồ theo link bên dưới :

+ Link Trực tiếp : https://camdoxeoto.com/wp-content/uploads/2020/12/mau-phieu-hop-dong-cam-do-mau-2.docx

+ Link dự phòng Google Drive (File Word): https://drive.google.com/file/d/1_OFyjD77RKhrhMyXHj3Kt8wVShs8krRU

+ Link dự phòng Dropbox (File PDF) : https://www.dropbox.com/s/7la3y1p8he3ktca/mau-phieu-hop-dong-cam-do-mau-2.pdf?dl=0

 

mẫu hợp đồng cầm đồ số 2 - camdoxeoto.com
Mẫu hợp đồng cầm đồ – Mẫu số 02 – camdoxeoto.com

CỬA HÀNG CẦM ĐỒ XE Ô TÔ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

86 Phạm Văn Hai, P.2, Tân Bình                                             Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

ĐT : 037.283.7777                                                           …………..oOo…………..

HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ        Số: 000002

 

Hôm nay, Ngày….. Tháng …. Năm 20….

Họ và tên ông(bà): ……………………………………………. Ngày sinh : ……………………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/Thẻ căn cước số:……………………………………. Cấp ngày : ……………………………………….

 

Có đến cửa hàng để xin thỏa thuận cầm cố và tự nguyện giao các tài sản sau đây gồm:………………………………………………………………………………………………………………………………                ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền đã nhận :……………………………………………………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………………………

 

Thời hạn cầm :

– Từ ngày:………………… tháng:………. năm:…………..

– Đến hết ngày:…………. tháng:………. năm:…………..

Lãi suất áp dụng : …………………………………………………………………………………………………………..

 

Số tài sản tôi mang cầm chính là tài sản của tôi. Quyền định đoạt cao nhất là tôi, số tài sản này không tranh chấp hoặc cầm cố bất kì cá nhân, tố chức hoặc Ngân hàng tín dụng nào. Tôi cam kết xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu quá thời hạn trên mà tôi không đến chuộc lại tài sản, tôi hoàn toàn đồng ý để cửa hàng camdoxeoto.com có quyền bán để thu hồi vốn và tôi cam kết không hề có bất cứ thắc mắc hoặc khiếu nại.

 

Phụ trách cửa hàng                             Kế toán                                    Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng cầm đồ

Xem và tải mẫu số 03 phiếu hợp đồng cầm đồ theo link bên dưới :

+ Link Trực tiếp : https://camdoxeoto.com/wp-content/uploads/2020/12/mau-phieu-hop-dong-cam-do-mau-3.docx

+ Link dự phòng Google Drive ( (File Word): https://drive.google.com/file/d/16JPXMu4Z-_IuVhnT-eysPeEORTzZE8ct/view?usp=sharing

+ Link dự phòng Dropbox (File PDF) : https://www.dropbox.com/s/fcgegb18h1gwz3c/mau-phieu-hop-dong-cam-do-mau-3.pdf?dl=0

 

Mẫu hợp đồng cầm đồ - Mẫu số 3
Mẫu hợp đồng cầm đồ – Mẫu số 03 – camdoxeoto.com

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

…………..oOo…………..

 

HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ

 

Hôm nay, ngày……tháng……năm 20.., tại trụ sở …………………, chúng tôi gồm:

Bên cầm cố: (Sau đây gọi là bên A)

Ông (Bà):…………………………………………………… Sinh ngày: …………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………. ngày …………………………… tại……………….

Điện thoại liên lạc : …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên nhận cầm cố: (Sau đây gọi là bên B)

Ông (Bà):…………………………………………………… Sinh ngày: …………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………. ngày …………………………… tại……………….

Điện thoại liên lạc : …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc cầm cố tài sản với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:

NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

 1. Bên A đồng ý cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên B (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí).
 2. Số tiền mà bên B cho bên A vay là:……………….. đ (viết bằng chữ:……………………. ). Các điều kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.

ĐIỀU 2

TÀI SẢN CẦM CỐ

Chúng tôi thỏa thuận các tài sản cầm cố gồm :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 3

GIÁ TRỊ TÀI SẢN CẦM CỐ

 1. Giá trị của tài sản cầm cố nêu trên là:……………….. đ (viết bằng chữ:……………….. ).
 2. Việc xác định giá trị của tài sản cầm cố nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Nghĩa vụ của bên A

–         Giao tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên cho bên B;

–         Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có;

–         Thực hiện việc đăng ký cầm cố tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

–         Thanh toán cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản tài sản cầm cố;

–         Thực hiện việc xóa đăng ký cầm cố khi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Quyền của bên A

–         Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy có bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

–         Nhận lại tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ;

–         Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố hoặc các giấy tờ về tài sản cầm cố.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Nghĩa vụ của bên B

–         Giữ, bảo quản tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;

–         Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản cầm cố để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

–         Giao lại tài sản cầm cố và các giấy tờ về tài sản cầm cố nêu trên cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

 1. Quyền của bên B

–         Yêu cầu bên A thực hiện đăng ký việc cầm cố theo quy định của pháp luật.

–         Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên A;

–         Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Thuế, phí, lệ phí………………………..  do……………………………….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU7

XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

 1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên A không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản cầm cố nêu trên theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ với phương thức:

– Bên B nhận chính tài sản cầm cố để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm.

 1. Việc xử lý tài sản cầm cố nêu trên được thực hiện để thanh toán cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), sau khi đã trừ đi các chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố.

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 2. Những thông tin về nhân thân và về tài sản cầm cố đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. Tài sản cầm cố nêu trên không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 6. Bên B cam đoan:
 7. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 8. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản cầm cố nêu trên và các giấy tờ về tài sản cầm cố, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;
 9. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 10. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

 

 1. Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
 2. Hợp đồng này được lập thành 04 bản chính, mỗi bên giữ 01 bản, phòng đăng ký giữ 01 bản, 01 bản lưu tại ……… và có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng viên ……… chứng nhận.

BÊN A                                                                                                         BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………..)

tại …………………………………………………………………………………………………………………………

tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……….,

tỉnh/thành phố ……………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng cầm cố tài sản được giao kết giữa bên A là………………………….. và bên B là……………………………..……………………………….

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

– Hợp đồng này được làm thành…….. bản chính (mỗi bản chính gồm……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính.

+ Bên B ……. bản chính.

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số……………. TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên nhận cầm đồ 02 liên

Xem và tải mẫu phiếu biên nhận cầm đồ 02 liên theo link bên dưới :

+ Link Trực tiếp : https://camdoxeoto.com/wp-content/uploads/2020/12/mau-bien-nhan-cam-do.docx

+ Link dự phòng Google Drive ( (File Word) : https://drive.google.com/file/d/1O_ytQqcn_JMk314lChxG5q_1s9bPIQSL/view?usp=sharing

+ Link dự phòng Dropbox (File PDF) : https://www.dropbox.com/s/mlkvr61flt1rsux/mau-bien-nhan-cam-do.pdf?dl=0

Mẫu biên nhận cầm đồ 02 liên
Mẫu biên nhận cầm đồ 02 liên – camdoxeoto.com

 

DỊCH VỤ CẦM ĐỒ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẦM ĐỒ XE Ô TÔ                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

86 Phạm Văn Hai, Tân Bình                   BIÊN NHẬN CẦM ĐỒ

ĐT: 037.283.7777                                                     Số:……….

 

Họ và tên người cầm:……………………………………………………. Sinh năm:…………….

CMND Số:………………………………… Cấp ngày:…………. /………. /………. Nơi cấp:……………….

Địa chỉ: Ấp……………………………… Xã……………………. Huyện……………..Tỉnh………………..

Tên vật cầm đồ:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trị giá vật cầm đồ:…………………………………………………………………………………………………….

Số tiền cầm:…………………………. ( Bằng chữ:……………………………………………………………….. )

Thời hạn: … ngày, từ ngày……………… tháng…….. năm…….. , đến hết ngày…………. tháng…….. năm…………

Lãi suất:…………… % phải đóng lãi suất hàng tháng, nếu quá hạn trên thì chủ cầm đồ sẽ bán để thu hồi vốn.

LƯU Ý: Nếu người cầm đồ làm mất biên nhận hợp đồng thì phải báo ngay cho người cầm đồ, vầ đến 02 tháng sau kể từ ngày báo mất giấy mới được chuộc đồ lại.

NGƯỜI CẦM ĐỒ                                  TPHCM, ngày    tháng    năm

(Ký nhận)                                                                NGƯỜI NHẬN CẦM ĐỒ

 

Mẫu biên nhận cầm đồ thông dụng

Mẫu này áp dụng cho hầu hết các loại giấy tờ , xe máy, điện thoại v.v…. Xem và tải mẫu phiếu biên lai nhận cầm đồ thông dụng theo link bên dưới :

+ Link Trực tiếp : https://camdoxeoto.com/wp-content/uploads/2020/12/mau-phieu-bien-lai-cam-do-so-02.docx

+ Link dự phòng Google Drive (File Word): https://drive.google.com/file/d/1P7v-_sBIzO1x8xHRmrEJ8GXowfPLq860/view?usp=sharing

+ Link dự phòng Dropbox (File PDF) : https://www.dropbox.com/s/koqup4zs8gr14zm/mau-phieu-bien-lai-cam-do-so-02.pdf?dl=0

Mẫu biên nhận cầm đồ thông dụng
Mẫu biên nhận cầm đồ thông dụng – camdoxeoto.com

 

DỊCH VỤ CẦM ĐỒ XE Ô TÔ

86 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM.

ĐT: 037.283.7777 – Website : https://camdoxeoto.com

 

BIÊN NHẬN CẦM ĐỒ      Số:                                               …………………..

Chủ sở hữu tài sản:……………………………………………………………………………… ĐT:…………………….

Loại hàng cầm:………………………………………………………………………………………………………………….

Đặc điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền cầm:………………………………………………………………………………………………………………………

( Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….. )

Biên nhận này  có giá trị trong…………… ngày, kể từ ngày cầm.

 

LÃI SUẤT                                                                            Ngày……. tháng……. năm………

-1 tuần:……………..                                                                     CHỦ CỬA HÀNG

– 2 tuần:……………..

 

Ghi chú:

-Biên nhận này có giá trị………. ngày, nếu khách hàng không đến đóng tiền lãi hoặc chuộc, cửa hàng sẽ thanh lí, quí khách miễn thắc mắc hay khiếu nại.

-Cửa hàng không phục vụ khách hàng dưới 18 tuổi.

-Nếu mất giấy biên nhận thì phải báo cho cửa hàng biết.

Mẫu giấy vay tiền

Sử dụng mẫu giấy vay tiền này cho các trường hợp vay tín chấp, nhận tiền vay v.v… Xem và tải mẫu giấy vay tiền theo link bên dưới :

+ Link Trực tiếp : https://camdoxeoto.com/wp-content/uploads/2020/12/mau-giay-vay-tien.docx

+ Link dự phòng Google Drive (File Word): https://drive.google.com/file/d/1W8hYl8wM915VY_6p4n_nlj9dfW6a71Wr/view?usp=sharing

+ Link dự phòng Dropbox (File PDF) : https://www.dropbox.com/s/7ae0svsy2qrf7vy/mau-giay-vay-tien.pdf?dl=0

 

Mẫu giấy vay tiền
Mẫu giấy vay tiền thông dụng – camdoxeoto.com

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY  VAY TIỀN

Hôm nay ngày……… tháng……… năm………

Tại địa điểm: 86 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình,  TPHCM………………………………………..

Chúng tôi gồm có:……………………………………………………………………………………………………………

Bên A: (Bên cho vay) Dịch vụ cầm đồ xe ô tô (camdoxeoto.com )……………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:……………………………. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:………………………………..

HKTT

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Bên B: (Bên vay)…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:……………………………. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:………………………………..

HKTT

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

 1. Số tiền cho vay bằng số……………………………………………………… VND (Số tiền cho vay bằng chữ)
 2. Mức lãi suất: lưu ý mức lãi suất không quá 20% tổng số tiền cho vay, mức lãi suất quá hạn không quá 10% tổng số tiền cho vay
 3. Thời điểm thanh toán

-Thời điểm thanh toán lãi:……………………………………………………………………..

– Thời điểm thanh toán gốc:…………………………………………………………………..

 1. Phương thức thanh toán:…………………………………………………………………….
 2. Cam kết của các bên:………………………………………………………………………..

Bên vay                                                                                                           Bên cho vay

(Chữ ký)                                                                                                          (Chữ ký)

 

Tóm lại

Trên đây là tổng hợp tất cả các loại mẫu phiếu hợp đồng cầm đồ, biên lai/biên nhận cầm đồ, giấy vay tiền cơ bản và thông dụng mà hầu hết các tiệm cầm đồ đều sử dụng. Tùy thuộc vào nhu cầu, lĩnh vực hoạt động thực tế mà mỗi cửa hàng sẽ có lựa chọn cho mình một mẫu phiếu cầm đồ thiết kế riêng đặc trưng.

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ điện thoại : 037.283.7777 dịch vụ cầm đồ xe ô tô của chúng tôi để được hỗ trợ.

 

Có thể bạn quan tâm :

Cầm sổ đỏ lãi suất thấp tại TPHCM

Xe mua trả góp có cầm được không?

Lãi suất cầm đồ tính thế nào hiện nay?