NHNH yêu cầu chặn thanh toán khống rút tiền mặt qua thẻ tín dụng

cầm thẻ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ngăn chặn tình trạng các đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch khống – giao dịch không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ – để rút tiền mặt.

Các ngân hàng cũng được yêu cầu rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình đăng ký, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Tổ chức thanh toán thẻ cũng được yêu cầu xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ. Ngoài ra, cần ngăn ngừa trường hợp ngân hàng này ngừng ký hợp đồng do có hành vi vi phạm pháp luật thì chuyển sang ký hợp đồng với ngân hàng khác.

Đối với tổ chức thẻ quốc tế, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các tổ chức thanh toán thẻ danh sách các đơn vị có dấu hiệu thanh toán rút tiền thẻ tín dụng khống.

Xem thêm : Vợ gánh nợ khi chồng vay tiền rồi bỏ trốn

Nguồn VNExpress