Sổ đỏ đem cầm cố có làm lại được không?

so do, so hong da dem cam co co duoc xin cap lai khong?

Bài viết này sẽ giải thích vấn đề về việc sổ đỏ đã đem đi cầm cố cho ngân hàng/tiệm cầm đồ hoặc bất cứ công ty tài chính nào thì chủ tài sản có được xin cấp lại sổ mới tại văn phòng đăng ký đất đai hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này.

Sổ đỏ đã đem đi cầm cố thì thuộc quyền sở hữu của ai?

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là sản gắn liền trên đất” (GCNQĐK) thường được gọi là Sổ đỏ/sổ hồng. Trên sổ luôn thể người được chủ sở hữu đứng tên trên tài sản này.

Khi đem sổ đỏ/sổ hồng đi cầm cố cho ngân hàng hoặc ở tiệm cầm đồ, thì hầu hết đều yêu cầu chủ sở hữu ra phòng công chứng thế chấp ký giao dịch đảm bảo và cập nhật trên hệ thống cổng thông tin quản lý của quốc gia. Sau đó, sẽ đem đi đăng bộ trong phòng đăng ký đất đai quận/huyện, và trên bìa sẽ cập nhật nội dung : “đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ngân hàng XXX theo hồ sơ số…. “

Như vậy. sổ đỏ sau khi đem đi cầm cố cho ngân hàng và đăng bộ trên thực tế là quyền sở hữu thuộc tài sản của bên thứ 3 (bên nhận cầm cố). Do đó, nếu chưa trả hết nợ thì chủ tài sản đứng tên trên sổ sẽ không thể mua/bán hoặc sang nhượng cho bất cứ ai.

Và dĩ nhiên, bên nhận cầm cố sẽ giữ bản chính bìa sổ đỏ/sổ hồng để bảo đảm an toàn trong việc tranh chấp sau này, nếu như bên cầm cố/chủ tài sản mất khả năng trả gốc và lãi hàng tháng.

Có được xin cấp lại sổ mới khi đã mang đi cầm cố?

Như đã nói trên, “GCNQĐK sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất” đã được bên nhận cầm cố giữ bản gốc,và đã cập nhật đăng Bộ. Do đó, trong trường hợp chủ tài sản muốn lấy xin cấp làm lại bản gốc tại văn phòng đăng đất đai có được không?

so do mang di cam co co duoc cap lai khong
Có được phép xin cấp mới sổ đỏ khi đã mang đi cầm cố ở ngân hàng? camdoxeoto.com

Trả lời : Theo quy định điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tất cả các trường hợp mua/bán/sang tên đã đăng ký thế chấp giao dịch đảm bảo đối với bất động sản, thì văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc quận/huyện sẽ không cấp lại nếu chưa có xác nhận cớ mất và được ủy quyền từ bên nhận cầm cố (ngân hàng).

Theo Điều 77 tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định

 

Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

 

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

 

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

 

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

 

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Do đó, bạn sẽ không được cấp lại sổ mới trong trường hợp này. Vì sổ đỏ/sổ hồng này đã được đăng ký giao dịch đảm bảo cho bên thứ 3 rồi. Và trường hợp chủ đứng tài sản khai báo không trung thực có thể vi phạm pháp luật.

Vậy nhà/đất có sổ đã đem đi thế chấp ngân hàng có được cầm cố tiếp tục ở tiệm cầm đồ?

Như đã nói trên, muốn đem tài sản ở đây là nhà/đất có “GCKĐK quyền sử dụng đất” đã được thế chấp cho ngân hàng, thì bắt buộc chủ tài sản phải xóa nợ hết với ngân hàng và xóa giao dịch thế chấp, cập nhật lại trên sổ, thì chủ tài sản mới có quyền đem tài sản này đi cầm cố hoặc mua/bán sang tên, theo quy định của bộ luật dân sự 2015 như sau :

“Điều 299. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

3. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.”

 

“Điều 310. Hiệu lực của cầm cố tài sản

1. Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố.

Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.”

Tìm nơi nhận cầm nhà đất đã thế chấp sổ cho ngân hàng ở đâu?

Tuy nhiên, tại tiệm camdoxeoto.com của chúng tôi, ttrong trường hợp này tùy thuộc vào giá trị tài sản và dư nợ gốc bạn đã thanh toán, tại dịch vụ camdoxeoto.com của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cầm cố các loại nhà, đất đã có sổ đỏ, sổ hồng đã đem đi thế chấp ngân hàng.

Bạn sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian, vì chúng tôi cam kết hoàn tất hồ sơ chi trong khoảng 8 giờ làm việc là hoàn tất. Xem chi tiết tại : Camdoxeoto.com – Cầm nhà đất uy tín tại TPHCM 

Nếu cần tư vấn thêm về việc cầm sổ đỏ, sổ hồng uy tín vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin sau :

Địa chỉ : 86 Phạm Văn Hai, P.2, Quận Tân Bình TPHCM.

Chi nhánh 01: Cây số 5, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại : 037.283.7777

Website : https://camdoxeoto.com