Cầm bằng lái xe ở đâu nhận 10 triệu tiền mặt ngay?

cầm bằng lái xe

Bằng lá xe có cầm được không? Dịch vụ chuyên nhận cầm bằng lái xe các hạng xe A, B, C, D, E, F được lưu hành tại Việt Nam có thể vay tối đa lên đến 30 triệu