Đề xuất phạt cầm cố CMND/Thẻ căn cước lên đến đến 6 triệu đồng

cầm cmnd

Theo dự thảo mới thay thế nghị định 167 hiện tại, trong đó Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều quy định xử phạt liên quan đến các vi phạm về hoạt động cầm cố tài sản liên quan đến Chứng minh nhân dận (CMND) và thẻ Căn cước công dân. Trong đó có thông tin là: Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CMND hoặc thẻ Căn cước công dân sẽ bị xử phạt từ lên đến 06 triệu đồng đối với người cầm cố và cả người nhận cầm.